EWANGELIA ŚWIĘTEGO JANA NUMER 3

10,00 

To już 3 NUMER kwartalnika Światło Maryi poświęcony  Ewangelii Świętego  Jana Apostoła , umiłowanego ucznia Pana Jezusa .To Ewangelia miłości Serca  Jezusa , najgłębsza i najpiękniejsza ze wszystkich .Święty Jan był najbliżej Jezusa i Maryi .Poznał więc największe sekrety Ich Serc i ujawnił je w swojej Ewangelii .Czytamy więc i rozważamy te piękne i święte słowa pod opieką św. Jana , którego symbolem biblijnym jest wznoszący się  do lotu orzeł . Święty Jan jest więc duchowym orłem , który wznosi nas przez swoją Ewangelię do Jezusa Chrystusa .

Święty Janie Apostoła , niebiański orle módl się za nami ,abyśmy wznieśli się do nieba .