Kazania

15,00 

Kazania  jest to  cząstka  Homilii głoszonej przez ojca Daniela na Eucharystii .str. 104

Umiłowani Siostry i Bracia ,

z wielką radością przekazuję do Waszych dłoni ,ale przede wszystkim dla Waszych serc, pierwszą cześć moich kazań.

,,Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język Jego mówi to, co słuszne”.Ps 37,30 ”A wszyscy przyświadczyli Mu i dziwili się pełnym łaski słowom ,które płynęły z ust Jego.”Łk 4,22 a-te cytaty z pisma Świętego odnoszą się do Pana Jezusa ,Głosi-cielca Dobrej Nowiny pełnej Mądrości i Miłości .

Pan posłużył się mną ,sługą nieużytecznym ,do przekazania Wam przepięknego orędzia Swojego Serca .

Błogosławię Wam i modlę się za Was, aby czytanie tych nauk przyniosło w waszym życiu plon stokrotny! Alleluja!