Kazania z Pustelni 2018 r.

10,00 

Zbiór kazań wygłoszonych przez O. Daniela Galusa z 2018r.