KRZYŻ PASYJNY SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU- STOJĄCY

170,00 

Krzyż wykonany z drzewa bukowego stojący; wymiary 40cm -20 cm z podstawką, grubość krzyża 4cm-2,7cm. Pasyjka malowana ręcznie ,więc każdy może się nieco różnić.

PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU

W 1976r. pewna uprzywilejowana osoba otrzymała polecenie

w objawieniu duchowo – mistycznym, żeby wykonywano i rozpowszechniano krzyże uliczne, ołtarzowe i domowe pod nazwą :”Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego Końca Czasu” z Krwawiącymi Zwycięskimi Ranami, jak ukaże się Jezus zakrwawiony i wielki na Niebie.

Pewien wizjoner pod Paryżem otrzymał szczegółowe wytyczne, by możliwie na wielką skalę i to jak najszybciej, z powodu zbliżającego się Ostrzeżenia, te Krzyże rozpowszechniać. Sam Bóg Ojciec przyrzekł niewypowiedzianie wysoką nagrodę tym   ,którzy do tej wielkiej sprawy przyłożą rękę.

Bóg Ojciec: Jest Moją Wolą ,żeby okres pokoju podarowany światu, został wykorzystany na uwielbienie Mojego Ukrzyżowanego Syna! Znak czy podobizna Jego Boskich Ran musi być ukazana możliwie jak największej liczbie ludzi przede wszystkim młodym ludziom.(…) Ci, którzy nie będą zjednoczeni ze Świętymi Ranami Mojego Syna ani z cierpieniami Jego Świętej Matki, będą mieć wielkie trudności jeśli chodzi o wytrwanie w wierze.

Jezus Ukrzyżowany: Mój Ojciec stokrotnie odnawia  obietnice, które dał tym, którzy oddają cześć Mojej Męce:

Mojemu Świętemu Sercu, Mojej Świętej Głowie , Mojemu Świętemu Obliczu  Mojej Najdroższej Krwi , Moim Świętym Ranom w rękach ,stopach na boku , na Moim całym na śmierć zamęczonym Ciele…Moja agonia ,Mój Krzyż ,Moja cierniowa korona i boleści Mojej Niepokalanej Świętej Matki…

Tych nabożeństw Ojciec oczekuje od świata ,by przygotować Mój powrót w Chwale.

Zakrwawiony i chwalebny Krzyż wraz z ofiarowaniem musi być wszędzie ustawiony ,bo nadeszła godzina Wielkiego Przyjścia Pana:

 „Tak jak domy Izraelitów, które zostały naznaczone krwią baranka paschalnego, zostały zachowane od nieszczęścia ,gdy  Anioł Niszczyciel przechodził , tak też zostaną zachowane rodziny , wspólnoty i narody , gdzie Mój Obraz będzie ustawiony i czczony.

Zostaną ochronione od nienawiści , rozpaczy i niewiary w czasie przyszłych plag”

Wykazujcie wartość Moich Ran i ich znaczenie ,bo to jest czas Odkupienia ,a wasze zbawienie jest w Moich Ranach.

Aby wprowadzić w czyn to Odkupienie, prosi was Mój Ojciec o widzialne postawienie (podwyższenie) Mojego Ukrzyżowanego Ciała na całym świecie.

Uciekajcie się do każdej z Moich Ran ,które są Bramami Nieba.

Maryja: Każdy powinien podjąć się wysiłków ,cierpień i walk ,których podejmuje się każdy żołnierz w czasie bitwy, bo to jest powszechna mobilizacja ,do której Was wzywam.