ŁAŃCUCH ZAWIERZENIA MARYI NA RĘKĘ

25,00 

Łańcuch Zawierzenia Maryi z medalikiem Niepokalanej .

Proponowane daty rozpoczęcia przygotowań i kończące je święta Maryjne:

31 grudnia ( 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie, MB Gromnicznej), 20 lutego (25 marca- Zwiastowanie NMP), 30 maja (2 lipca- Nawiedzenie NMP -wg. kalend. tradycyjnego), 13 lipca ( 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP), 4 września (7 października – MB Różańcowej), 19 października ( 21 listopada – Ofiarowanie NMP), 5 listopada ( 8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP).

Podane daty nie są obowiązkowe i nie wykluczają rozpoczęcia przygotowań w innym, dowolnym terminie. Prosimy też nie traktować przygotowań w sposób zabobonny. Ominięcie jednego, a nawet kilku dni z powodów losowych nie wyklucza kontynuowania rekolekcji, po nadrobieniu w skupieniu zaległych czytań i ćwiczeń duchowych. Przygotowania mają na celu przede wszystkim otwarcie się na działanie w nas Matki Bożej, poprzez zaangażowanie w modlitwę i rozważania, nie na samym wypowiadaniu ścisłej ilości modlitw w określonym terminie.

Błogosławionego czasu   z modlitwą .