Różaniec dziecięcy

25,00 

Różaniec dziecięcy akrylowe-  niebieskie kulki ,plus kwiatki ,medalik Niepokalanej ,krzyż św. Benedykta

Rozważania tajemnic różańcowych na nabożeństwa z udziałem dzieci

 

Różaniec z Maryją, naszą mamą.

TAJEMNICE BOLESNE

 

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Jezus przyszedł do Ogrodu Getsemani, żeby modlić się do Boga, swojego Ojca. Wiedział, że niedługo będzie bardzo cierpiał. Wziął ze sobą uczniów, bo strach jest mniejszy, kiedy obok są przyjaciele. Poprosił ich, żeby się modlili, ale oni co chwilę zasypiali. Bóg Ojciec był jednak przy Jezusie cały czas, dlatego modlitwa w Ogrójcu dodała Mu sił.

 

Biczowanie Jezusa

Jezus był dobry, ale ludzie chcieli Go zabić. Zabrali Jezusa do Piłata, żeby ten skazał Go na śmierć. Piłat uznał, że Jezus jest niewinny, ale tłum domagał się kary tak bardzo, że Piłat kazał żołnierzom, aby ubiczowali Jezusa. Bicz zadawał Jezusowi straszny ból. Jego ciało było wielką raną, z której płynęła krew.

 

Cierniem ukoronowanie Jezusa

Po biczowaniu żołnierze upletli koronę z cierni o bardzo ostrych kolcach i nałożyli Jezusowi na głowę. Potem bili Go po twarzy i śmiali się, że jest królem. Jezus cierpiał, ale nie skarżył się. Piłat pokazał Go ludziom, ale oni nadal żądali Jego śmierci. Wołali głośno: „Ukrzyżuj Go, Ukrzyżuj Go!”. Wtedy Piłat się zgodził i rozkazał, aby Go ukrzyżowano.

 

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Na poranione ramiona Jezusa żołnierze narzucili belkę i kazali nieść ją przez miasto aż na górę, na której miał zostać ukrzyżowany. Drewniany krzyż był bardzo ciężki, dlatego Jezus przewrócił się aż trzy razy. Bolały go wszystkie rany, ale najbardziej bolało go serce ranione przez grzechy ludzi.

 

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Ręce i nogi Jezusa zostały przybite gwoździami do krzyża. Jezus cierpiał, ale przebaczył wszystkim ludziom ich złe postępowanie. Umierając na krzyżu powiedział Maryi, że od tego czasu będzie Mamą dla nas wszystkich. Gdy Jezus umarł zatrzęsła się ziemia i zaczęły pękać skały. Wielu ludzi zrozumiało, że Jezus jest Synem Boga.